Uvjeti poslovanja

Najmodavac iznajmljuje najmoprimcu plovilo po sljedećim uvjetima:

 1. Da svojeručno potpiše ugovor o najmu i time se usuglasi s odredbama ugovora.
 2. Plovila imaju osiguranje prema trećem licu. Ako štetu počinite svojom krivnjom, obvezni ste je platiti. Procjenu štete obavlja vlasnik broda, s procjenom ste suglasni. Kasko franšiza je 200€, ostalo plaća osiguranje.
 3. Najmoprimac mora posjedovati dokument za upravljanje plovilom ili sam snosi odgovornost.
 4. Najmodavac će predavati samo kompletno opremljena plovila, napunjena gorivom i u besprijekornom stanju, a isto takvo stanje očekuje se i kod povrata broda. Plovilo se predaje u dogovoreno vrijeme i na ugovorenom mjestu. Kod dnevnog najma plovila preuzimanje je u 9 sati, a primopredaja do 18 sati ili prema dogovoru.
 5. Najmoprimac prilikom iznajmljivanja plovila mora uz cijenu najma položiti i depozit koji mu se po isteku najma vraća, ako su oprema i plovilo u ispravnom stanju.
 6. Plovilo isključivo može upravljati najmoprimac, jer u u suprotnom gubi pravo na povrat depozita. Nije dopušten podnajam ili prepuštanja plovila trećoj osobi.
 7. Ako najmoprimac iz bilo kojeg razloga prijevremeno prekine ugovor, novac od plaćenog najma se ne vraća.
 8. Najmodavac određuje koliko osoba plovilo može prevozit. Taj broj ne smije biti prekoračen.
 9. Najmoprimac je u slučaju havarije obvezan pozvati najmodavca i luču ispostavu koja će sastaviti zapisnik te plovilo zaštiti za vrijeme postupka. U protivnom sam snosi odgovornost za moguće posljedice.
 10. Za vrijeme trajanja najma zabranjeno je iznositi pripadajuću opremu.
 11. U slučaju neslaganja u tumačenju hrvatskog teksta s nekim od drugih stranih jezika ,hrvatski tekst će imati prednost.
 12. Arbitraža – za sve eventualne slučajeve koji se neće riješiti mirnim putem, mjerodavan je Općinski sud u Krku.